Chatteris Investments sp z o.o.

Adres:
Chatteris Investment sp z o.o.
Ul. Warecka 11a
00-034 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 518244

 

Plan podzialu Chatteris Investments sp z o.o.